This is my personal site. Cool.

######################################&x+++:::..:::::::::.:..:...   :$#########################################
#################################&$=+;;:;:;:::::::::::;::..::.:....  :===xXX$##################################
################################&$x;.. .;+:::.:++:::.:..:..:;:.:......:;;++=Xx#################################
#################################X+.......:;;;;++:..;;;:..:+:: .::.:.....::++=#################################
###############################&$X;++::;==;:.;==::  ;.::..::..  . ..;......:;+x&###############################
##############################&X+:::..;;;...:+::::.+:....:     .... . ...  .::+X###############################
#############################$;:..  ..... .::...:+=:.:;+;:.  ..:;+::..;:::..:;:;X##############################
############################$;.    . ....:::::;xXX$$Xx+==++;;Xxx$Xx=;;::..:....::&#############################
###########################$.   .:..:+;++;=X&&##&$$$&&&&$$$&$$$$&$X===+.... .   :x#############################
###########################x: ..;..+x=x$&&&#########&#########&&&&$XXXx+=;  .::::+&############################
##########################&:  ...;;=xxX$&&#####################&&&&&&$x;xx:. .:::.$############################
##########################&x..  .;===x$&&#########################&&&$=;+X;. ...;;&############################
###########################$=.  .:+xx$&##############################$x++=:: ..  .x############################
##########################&&X.. :;+x=X&&###########################&&&X=++: . .. +X############################
############################&;. :..==x$&######################&&###&&&$;;+:     .;&############################
#############################x+.:. =xX&###&&&###############&&&&&####&&x;:;    ..X$############################
#############################$:.. :XxX&&&######&&######&####&&&$&&#&&&&$:;;    ..=#############################
############################&X=.. ;X=;+=x=++=xx$XxxxX&&$&$$XXXX+;;+==X=+:++:  ...$#############################
##############################+:  =x+:.... ...... ..=$Xx:..   ...: ..::.:+;= .: .$#############################
##############################;: .=++;..=&+++$&+;+::x=x$;.:.:;Xx:;;X+..;;;++:.;::&#############################
##############################X:.;++=+++:;x$$X$X$XX$####==&x==xX$Xx+;==x++::.:;;x##############################
###############################x=:xxXXX$xxxX$&$X&#&&####$##&XXXXx=+=X$&&$=...:=+###############################
###############################&++;X$##&$&&$$$&#&&xx####x$&##&$xxXXXX&##$+. ;=:X###############################
################################=+==+X&#&#####&&Xxx&####x==x&&&&&&&&&&$$=..:=;=################################
################################X=++;;=x$&####&&x=X#####$==x$&$$$&$Xx=+;...+x:&################################
#################################&&=::;+=X$&&&&#xXX&####$xx=##&&$Xx=+;...;$xxX#################################
###################################x;.+;=xX&####x:.;x$$X;;;;##&$Xx;::..;;;#####################################
###################################&:::=x++$&&##&=. ...  ..x&#&&XX+;:.:=:x#####################################
####################################=;: ++=X&&$x+:..;. :;::;=xXX$X=;:.+;:######################################
#####################################=:..:===++:..::+:.;;+;::++:+XX=:.;:$######################################
######################################+::;+::;:.:;++X++X==++++:..;=+:::;#######################################
####################################&=++;::;+;:+++;;;;;;;;;+==;::;+=::.:x######################################
###################################=.=;:+.::;+x$$X$XXXXXX$$Xx=;+:;+::. :x+&####################################
################################&=. .x=....::==++..:.....+;;+;::::...  :X; +&##################################
############################X+:     ;==   .:;::::.:... :::::.:::::..  .+$;  .=&################################
########################&x;         ;+x: . .;;;;+==+=x=XXX=:.::.:: . .:xX:     :+x$############################
###################&$=;.            .+x=. ...:;;;+++xX==++;++:::.  ...=X=.       . .;x#########################
###########$Xx=+;:                   :=x+.. ..:;:.;+:;::::.:.::.. ...+Xx;.           ..;=x$####################
#####&x=;.                            :===..  . ....:...:.   .  ....+xX+:         .       ..:;=X$##############
#X=:                                  .xXx;   .                  ..=xXx+.              .          :+xX&########
                                       +xXX;    .   .    .      .:+xxx+:                               .;=X&###
                                       +=;.:...      ...       ..;+XX=:.                                    :=$

How to deal with any INTJ. Not Serious. Maybe a little.

How to deal with any INTJ. Not Serious. Maybe a little.
$;:&###########&#############&&##&#;         +#######X. .::+$#&&&&&&##+.        ;######&############&#######$;.
$;:$########################&&####&          &######X...:&##&X&&&&#&##&.         &#########################&$;.
$;:$#########################&####X         .#######+....X&&=.$&&##&###.         $########################&#$;.
$;:&#########################&####$         .&#####X... ......+&&#####&.         $###&&#################&&#&$;.
$;:&###############################:         =#####$...........X&#####=         :###&###############&#######$;.
$;:&&##############################X          =#####=..........$&&###x.         $###&#######################$;.
$;:&################################=        ..;$####=:$:=&x..;&&&#$;.         x############################$;:
$;:&#################################x....   ....;x&#$:#+x##X.X&&x;..        .X#############################$;:
$;:&##################################$;.      .....:;.=;+xx+.;:.. ..       ;&##############################$;.
$;:&####################################X;......................  ...     +X&&&#############################$;.
$;:$&&#&######################&###########&x;................... ......;x&&&&&#####################&########$;.
$;:$&&#######################################&X=;:.................;=X&####&&&&####&##&&####################$;:
X;:$#&&&&#&#######################################:...........  ..$###############&##&&#####################$;.
$;:$&&&&##########&###############################;.......  ......$&######&&#&&#############################$;:
$;:&&########################&###########&&#######;.......... ....&&&&####&&#&&#############################$;.
$;:$#&##################################&&&&&####&. ====x=Xx==xx..$&########################################$;:
$;:&########################################&####=. ;.:::;;;::;:..=#########################################$;.
$;:&&&###########################################:           .   .;#########################################$;.
$;:&#############&&&&###########################X.  .       .     .X########################################$;.
$;:$#############&&############&###############X.....       .   .. .&#######################################$;.
$;:&####&###########&############&#########&#X.........             .:X#####################################$;.
$;:$#####################################&X+:.........        .  . ... :+X&#################################$;.
$;:&####&###########################&==;;:..:......:...   .  ..    ...;....:==X$$###########################$;.
$;:$&#################&#&########x+...;;:.....;:.;;+...       +:;.. ...:;;==x+.  :x#########################$;.
$;:$############################=     ...   ;X:++=;+.:.    .;:x+$:;.   .+X$$+     =###########&&############$;.
$;:&##&##&####################$:       ....  .x#$+XX$=      =&+$&=x.    x#X.    ;$############&#&###########$;.
$;:$#####&#&##&#&#######&####&.    .+xxx=;..   X#=##+        =$$#$&.    +;    :X#############&&&############$;.
$;:$########&#&&&######&#####x     $######:    ;##&;    +     =####.         =##############################$;.
$;:$&##&###&#&&&&############=     &######;    ;#&:    x&X     +###.         .=&###############&####&#######$;.
X;:$##########&&#############&.    .=xXXx:   . X$.              +##.    ==.     =&#############&#&##&&##&###$;.
X;:$&######&&&&&&#############$:             .x$... .;;;;:;:     +&.   .x##=.     =&################&&###&##$;.
$;:$&&&&&##&&&###########&&#####$=;:.....:;=X#&:::::$#######$:::::=:::::X####=:....:$#######################$;.
$;:$&&&&#####&&&###############+. ...;$###X..:&##&.......+&$......:+&X......x:..&###########################$;.
$;:$&#&&&#&#####&#######&######;  =; .X##x. . .$#&  .XX;  x$  :XX;  XX  :+++&:  &###########################$;.
X;:$&&&&#&#####################;  ++  =#=. ;=  .$&  .;;  +#$  .;:  =#X .:+++#:  $&&&########################$;:
$;:$&&&&&######&###############;  .. .=; .====: .x  .##=  ;X  :##+  ;x. ....;:      x#######################$;.
$;:$&&&&&###&##################&x===xX&XxXXXXXXxx$&&$$XX=xx&&&&XXXX$&&XxxxXxxx=xxxxx$#######################$;:
$;:$&&&&&&##&######&&#########x       ;; .       X$;.....   :x&.  +&#&;  .=         +#######################$;:
$;:$&&&&&&&&&#&##&&&&&&##&#&&&;  .;+==x&##+   X&&&.  .x$$X;   X.  +&&&;  .&&&x   =&&&#####&###&#############$;.
X;;$&&&&&&&&&&&##&&&&#######&#&=:.    .$##+   $##&   ;####x   =.  +###:  .&&&X   =###&###############&######$;:
X;:$&&&&&&&&&&######&#########+:+=x+   x##+   $###+.. :++;   .$.  .++;   :&#&x   =&####&##&&&&######&#&#####$;:
X;:X$&&&$$&&&#################x:.   .;x&&#=...$###&X+:....:;x&#$+:.....:+$##&X...x&#########################$;.

A great, complex and deep stout with a hint of vanilla.

A great, complex and deep stout with a hint of vanilla.
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                  :;;;;+:x::.                           . . ......:....                        
                               ;;==++:;=:++++                       ::;;:;:..;.: :.::::;:.                     
                              ;+;;;++ ;;:;:;:                    ::.;;;=++;+;; :..::::::::                     
                            .;::;;;;;.+++:;;:                 .;;+;;;+;+=;;;;.=;:;+:.........                  
                           .;++++;=;+;;+:;;:;                .:;;;;::;:;;;;...;  ;;..;;;;::;+;;.               
                          .;;;++:.++++=+++++;              .:...::;;+:;;;...:.....;;:;.::::::.:.               
                        .;;;;;;:;;.;:::;;=;::              :+;;;:;:;+;+;+             :;;:+;;::::.             
                       :=+++=+=+++;;;;;;;;;;:             .::.:::.:.:;.               .:.... :;+;;             
                      :::+;+;;+==+;+;+;:;=;+;            ;+++=:;;+;==:                :;++;::;;;:;:            
                   ...:;:;+;;:;;;;+++;+;....:            .:.::;...:.                   ::.:...:..:.            
                  .;;:;++:+:+;:: ;=++;;.;:;:             ...:;;:::...                 .:::;:::;.:.             
                 .;:::::.::.::.  .:.;:;.::;;                                          .::.:.:;;;;:.            
                 ...:::;.:;:..   .;::;+;;:;;: ..                                      :::::;......             
               ..:..;:.:;=;;.    :;;+++;+;:.                 .                       .::.:...:::.              
              :::::=++=++=:      +;=++;x;;;:+                                       .:::....:...               
            ......::::;;:        ::;;;:;:+;.:                                     .:.::::......                
           ;+;+..:.::::           :::;;;:::;:                                     .:::;;+..:...                
          .:::. :::;:            .:;+;;:;;;++                                   ::::::.::.....                 
        .;+::::=+:;++:           :;;;;;:.:;;;                                 .... :::::::.                    
       .+++; ......               ::::.:.:;:;                              .;;;::;::. .. .                     
      .:;+;;+:+;+;.   ...         :::;:;;;;;;                             ...:...::.:::.                       
     .::;:;:::::::..:::::..::.:::.;:.:;;.;; :......                     ;;;;;;+;;;;;;:                         
     .;::;;;.::;;:.:.::::.:;+;;;;;;+:;;::::..::.:..                   .:;;;;;::.::..                           
      ++:;:.:::;.=:+;+;;;;;.::;:;:;;;.::..:.::.:...                 ::. :::::..:.:..                           
     .;;:..::. ....::...   .. . . ::.. :::... :::.                ...::.:..;;;::.                              
     .+:.;:;;. :.;:.;:.:; ;:::..:.;;.:.::.;::.....    .:      ...;:;:::.:;;;;+                                 
                                 .:. ...:..:.                 ..::;;::..:;:::                                  
                                 .::::..:.::.               :.:+;;+:::. ::::::.:::      ..... .:..:            
                                 .:::...:....               ..:;+;;:::::.:.:.:.:.:....:..  ..    ..            
                                 ;  ; +;..;;;            ;:::..:.::...:....: ..... ..                          
                                 ::.:::::::.:          :+:.;: ::.+:. ;:; ::::.;; ;  ; :..+. ; .::::            
                                 .   ....:...          ;+:  ;.;  ;:. ;;:  ;:  :. ;::; :..:::+ ;  ::.           
                                  ..::. .....          :;:  .;   :.. : :  ..  .. ;  : .... .;  ::::            
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               

The meaning of life. Apparently simple.

The meaning of life. Apparently simple.